سفارش صندلی آمفی تئاتر | قیمت صندلی استاندارد | novin chair

سفارش صندلی آمفی تئاتر | قیمت صندلی استاندارد | novin chair

قیمت صندلی آمفی تئاتر | بهترین صندلی دانشجویی | novin chair

سفارش صندلی آمفی تئاتر:همواره باید به خاطر داشته باشیم که رعایت اصول در طراحی (دیزاین) و همچنین

اجرای صندلی در سالن های آمفی تئاتر الزامی ست و پاسداشت این ضوابط می تواند در کیفیت نهایی کار اثر جدی بگذارد.

سفارش صندلی آمفی تئاتر | قیمت صندلی استاندارد | novin chair

در یک شمای کلی، ظرفیت صندلی های موجود در سالن آمفی تئاتر به نوع میزانسن (چینش) صندلی ها و همچنین

محدودیت های موجود در سالن از حیث سمعی و بصری بستگی خواهد داشت. البته دلایل دیگری هم در اینخصوص وجود

دارد که از جمله آن ها می توان به سهولت در آمد و شد، شکل موجود در صحنه، خط دید و… اشاره کرد.

استاندارد موجود در صندلی آمفی تئاتر

می دانیم که صندلی موجود در سالن های آمفی تئاتر با صندلی هایی که در سالن سینما مورد استفاده قرار می گیرد فرق داردصندلی آمفی تئاتر | صندلی استاندارد | نوین چیر

و ما باید به کف سازی سالنی که می خواهیم برای آن صندلی بسازیم توجه زیادی نشان دهیم. به خاطر همین مسئله احتیاج است

تا ارتفاع و همینطور ردیف صندلی ها چیزی میان ده تا دوازده سانتی متر مقرر گردد. فاصله پشت به پشت در بین صندلی ها متفاوت

است؛ این فاصله در صندلی هایی که از کفی تاشو برخوردار هستند تا هفتاد و پنج سانتی متر تخمین زده می شود. پهنای صندلی

های بازودار پنجاه سانتی متر بوده و پهنای صندلی هایی که به یکدیگر متصل هستند نیز چهل و شش سانتی متر است. حال باید این

نکته را متذکر شد که اندازه فاصله موجود در بین ردیف های صندلی به دو علت بستگی دارد: اندازه و ابعاد صندلی و حداقل فاصله برای رفت و آمد حضار

به جهت مطالعه مقاله صندلی همایش کلیک کنید.

نکاتی در خصوص فاصله میان صندلی ها

مسئله ای که باید در این میان مورد توجه ما قرار بگیرد این است که فاصله میان صندلی آمفی تئاتر در هر ردیف باید به شکل ثابتی باقی بماند و

دچار هیچ لغزشی هم نشود. حرکت افراد در بین ردیف ها مسئله بسیار با اهمیتی است که نباید آن را از نظر دور داشت. حداقل فاصله ای که باید

در میان ردیف ها برای این امر وجود داشته باشد چهل سانتی متر است. هنگامی که سالن آمفی تئاتر خالی است و کفی صندلی ها به شکل عمودی

درآمده، باید حداقل بیست سانتی متر به فضای موجود در بین دو صندلی اضافه گردد تا فضای حرکتی مطلوب به حدود شصت سانتی متر برسد. هنگامیکه

کفی صندلی آمفی تئاتر ساکن و ثابت باشد نیز باید فاصله میان ردیف ها شصت سانتی متر معین گردد. باید توجه داشته باشیم که محدودیت های ایجاد

شده در زمینه تعداد صندلی ها در هر ردیف به خاطر وجود برخی مسائل ایمنی و ایضا حرکت در بین صندلی هاست. برای صندلی هایی که از دو جهت به

راهروی سالن وصل می شوند تعداد بیست صندلی درنظر گرفته می شود و اگر تنها از یک سو به راهرو وصل باشند این تعداد به ۱۰ عدد تقلیل پیدا می کند.

ابعاد صندلی آمفی تئاتر

استفاده راحت از صندلی های موجود در سالن آمفی تئاتر تا حدود زیادی به پهنا یا همان عرض صندلی ها بستگی دارد. اندازه عرض این صندلی

ها عموما چیزی میان هجده تا بیست و چهار سانتی متر است. اگر سهولت در استفاده برای کاربران به عنوان اولویت مطرح باشد باید به مسئله

عرض صندلی ها و همچنین فضایی که به واسطه بازوها اشغال می شود توجه به خصوصی نشان داد ممکن است عرض موجود در صندلی های

مورد استفاده در سالن های آمفی تئاتر کوچکتر از هجده و نوزده درجه باشد که همین مسئله محدودیت هایی را برای افراد به وجود می اورد.

در هر صورت تولیدکنندگان این گونه از صندلی ها این محصول را در یک خط فرضی مشخص مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می دهند و باید در

این زمینه از یک برنامه ریزی مشخص و دقیق برخوردار باشند تا چیدمان صندلی ها به مشکل برنخورد. صندلی آمفی تئاتر از تنوع گسترده ای

برخوردار گردیده است و تولیدکنندگان به منظور آسایش و راحتی اشخاص باید نکات و جزییات کار خود را به شکلی دقیق رعایت کنند. از مهم

ترین این نکات می توان به رعایت همه جانبه استاندارد در تولید صندلی آمفی تئاتر اشاره کرد که خود به حوزه های مختلفی نظیر چینش صندلی ها،

فاصله میان ردیف ها، فاصله صندلی ها نسبت به یکدیگر و نسبت به دیواره ها راهروها و … تقسیم می شود.