صندلی استادیومی

صندلی استادیومی

شرکت تیوان، تولید کننده تجهیزات اماکن ورزشی از جمله در زمینه فوتبال تولید کننده صندلی استادیومی ،

در زمینه تجهیزات سالنی نیمکت تماشاچی و صندلی تماشاچیان، در زمینه بسکتبال حلقه بسکتبال و…
عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی ایران

وجه مشخصه یک سالن ورزشی سطح بزرگ و ارتفاع بیش از حد معمول آن می باشد
(بیش از۶-۷ متر) در نتیجه طراحی ویژه خود را دارد. طراحان بخش های مختلفی که
تلفیق کارهایشان به ایجاد یک سالن ورزشی می انجامد باید همه با یکدیگر در رابطه
تنگاتنگ باشند و سالن را به عنوان یک مجموعه واحد در نظر بگیرند. مثلا در اغلب موارد
طراحی یک سالن سرپوشیده ورزشی بدون در نظر گرفتن این امر که روشنایی سالن
طبیعی خواهد بود یا مصنوعی و منابع نوری در کجا قرار خواهند گرفت یا محل بازشوهای
مربوط به تهویه یا گرمایش سالن در کدام نقاط قرار دارد صورت می گیرد یا مثلا در بسیاری
از موارد طراحی سازه سقف یا سرویس های مختلف مهندسی بدون توجه به فعالیت های
گوناگونی که قراراست در کف سالن مذکور رخ دهد انجام می شود.

اکتبر 20, 2020
صندلی ورزشگاهی با کمترین قیمت

تولید کننده ی صندلی های ورزشگاهی

تولید کننده ی صندلی های ورزشگاهی تولید کننده ی صندلی های ورزشگاهی امروزه برای حضور تماشاچیان و حضاران در سالن های ورزشی و استادیومی از تجهیزات […]