آکوستیک

آکوستیک

يکي از شاخه هاي علم فيزيک است و موضوع آن بررسي موجهاي

مکانيکي در جامدها ، مايع ها ، از جمله نوسان ها ، صدا ، فراصوت و فروصوت است .

صدا
صدا نتيجه ارتعاش يک جسم است و در محيط مادي ( آب و هوا ) بصورت

موج انتشار مي يابد . گوش انسان صدا را توسط فعل و انفعالات فيزيولوژيکي درک مي کند .

بسامد
تعداد حرکات نوساني در مدت زمان معين را بسامد مي گويند .

زمان اندازه گيري نوسان ها ثانيه مي باشد و با واحد هرتز مشخص مي شود .
هرقدر بسامد صدا تندتر باشد يعني حرکت ارتعاشي تندتر باشد ،

صداي حاصل زيرتر و هرقدر بسامد صدا کندتر باشد ،

صداي حاصل بم تر خواهد بود .
***گوش انسان تنها قادر به شنيدن صداها در بازه بسامدي بين 20 هرتز تا 20 کيلو هرتز است***

پژواک ردیفی:
این نوع پژواک در نتیجه برخورد امواج صوتی با ردیف های موازی و مسطح و فاصله یکسان سطوح مختلف مانند ردیف های موازی مصالح فشرده سقف های کاذب و یا ردیف های پله ای محل نشستن تماشاچیان می باشد. تعداد پله ها و فاصله بین انها تعیین کننده صدای این نوع پژواک است

دسامبر 16, 2017

اهمیت آکوستیک سالن های کنفرانس

  سیستم آکوستیک سالنهای کنفرانس معمولا به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرند. اما همینکه سالن شروع به کار می کند این امر به مشکلی مهم […]