ویژگی های صندلی سینمایی و صندلی آمفی تئاتر

صندلی سینمایی و آمفی تئاتر

ویژگی صندلی سینمایی یکی از مواردی است که در طراحی و تولید این نوع صندلی به آن توجه ویژه ای شده است.

همانطور که گفته شد گذراندن وقت در سالن های سینمایی و همایش به صورت طولانی نیازمند رعایت نکاتی در طراحی یک سالن می باشد.

این نکات می تواند شامل موارد زیر باشد.

۱-طراحی مناسب صندلی بکار رفته در سالن ها با توجه به کاربری (برگزاری مراسمات برای کارمندان و مدیران ارگان های دولتی ، شرکت ها ….  ، رفت و آمد عموم مردم )

۲-نور پردازی مناسب و استاندارد سالن با توجه به کاربری

۳- طراحی صدای سالن

۴-طراحی درهای ورود خروج طبق استانداردها

۵-طراحی سن و …

اما مهمترین عامل در طراحی یک سالن طراحی و تولید صندلی های آن سالن می باشد .

طراحی و تولید صندلی سینمایی و طراحی صندلی صندلی آمفی تئاتر در یک سالن طبق استانداردها می باشد.

صندلی آمفی تئاتر TC-200

استانداردهای طراحی صندلی سینمایی

استانداردهایی که در طراحی صندلی سینمایی و آمفی تئاتر باید به آن توجه کرد.

۱-نحوه چینش صندلی ها

صندلی ها باید به صورت یک در میان پشت به پشت هم قرار گیرند تا دید افرادی که در ردیف های عقب هستند گرفته نشود

و افراد بتوانند به همه قسمت های سالن دید کافی را  داشته باشند.

۲-عرض صندلی ها

عرض صندلی های تا شونده تا ۷۵ سانتی متر ، صندلی های متصل به هم ۴۶ سانتی متر و صندلی های بازودار تا عرض ۵۰ سانتی متر در نظر گرفته خواهد شد.

صندلی سینمایی TC-800

۳-فاصله ردیف صندلیها

فاصلله صندلی ها طبق اندازه صندلی و فضای خالی مورد نظر برای عبور و مرور تماشاچیان و افراد حاضر در سالن می باشد.

همچنین فاصله بین ردیف صندلیهای آمفی تئاتر و سالن های نمایشی در طول ردیف باید ثابت باقی بماند.

حداقل اندازه لازم برای حرکت در بین ردیف های صندلی ۴۰ سانتی متر به صورت استاندارد می باشد.

۵-استانداردهای صندلی معلولین

علاوه بر این برای رفت و آمد و افراد معلول نیز باید فضایی به اندازه ۴۰ سانتی متر تعبیه شود.

در این حالت افراد به طور عادی در حداقل فضا می تواندد براحتی و بدون برخورد به هم و افراد نشسته روی صندلی حرکت می کنند.

صندلی هایی که به صورت تاشو در نظر گرفته شود در مواقع استفاده نکردن کفی آن ها به صورت عمودی قرار می گیرند.

فاصله بین صندلی ها از هم حداقل ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته خواهد شد.

چنانچه کف نشیمن بطور ثابت در نظر گرفته شود باید فضایی به اندازه ۶۰ سانتی متر برای حرکت های ضروری در مواقع ضروری در نظر گرفته شود.

این فاصله به دلیل راحتی و سهولت حرکت در سطح سالن بسیار اهمیت دارد.

به طور کلی حداکثر تعداد صندلیها در ردیف هایی که از دو طرف به راهرو متصل می شوند به ۲۰ صندلی و در صورتیکه از یک طرف به راهرو متصل باشند به ۱۰ صندلی محدود باید محدود شود.

برای معلولین نیز به ازای هر ۱۰۰ صندلی یک صندلی و به اندازه ۶۰ سانتی متر فضای اطراف آن برای رفت و آمد تعبیه شود.

به گونه ای که با حرکت چرخ را های دیگر برای معلولین و افراد دیگر مسدود نشود.

علاوه بر این نباید در راه دسترسی و محل قرار گرتن صندلی های چرخ دار پله قرار گیرد.

برای خواندن دیگر ویژگی های صندلی آمفی تئاتر و صندلی سینمایی به مقالات بعدی ما مراجعه نمایید.