نیمکت دانش آموزی

نیمکت دانش آموزی

نیمکت

نیمکت

انجام حرکات کششی بهترین راه پیشگیری از آسیب ضعف عضلانی دانش‌آموزان است.

در خصوص نشستن صحیح دانش‌آموزان بر روی میز و نیمکت مدارس : میز و نیمکت مدارس باید متناسب

با جثه دانش‌آموز و با توجه به طریقه نشستن، سن و دوره تحصیلی وی باشد؛

لذا باید مدارس از میز و نیمکت‌های استاندارد در این خصوص استفاده کنند.

دانش‌آموزهنگام نشستن باید طوری بنشیند که پاها به سوی پایین آویزان نبوده و در واقع روی

پایه‌های نیمکت قرار گیرد تا از آسیب به ناحیه کمرو نشیمنگاه فرد جلوگیری شود.

برای دانش‌آموزان قسمت روی میز باید زاویه آن تا افق بین ۱۰ تا۱۵ درجه بوده و فاصله قرار گرفتن

چشم‌ها تا روی میز باید ۳۵ تا۴۰ سانتی‌متر باشد که اگر فرد بسیار به سمت جلو خم شود نشانه‌ای از ضعف بینایی وی خواهد بود.

بهترین حالت نشستن در خصوص دانش‌آموزان استفاده از تک صندلی است، چون از استانداردهای متناسب‌تری برخوردار بوده،

لذا استفاده از نیمکت به دلیل نداشتن پشتی باعث فشار آوردن به نشیمنگاه وهمچنین ایجاد انحراف ستون فقرات در ناحیه پشتی آنها خواهد شد.

دانش‌آموزان باید پس از۳۰ تا۴۰ دقیقه نشستن یک بارایستاده وحرکات کششی سر،

دست و کمر انجام داده تا خستگی عضلانی آنها از بین رفته و کمتر دچار آسیب ضعف عضلانی شوند.

دانش‌آموزان به دلیل ضعف عضلانی ناشی از زیاد نشستن روی نیمکت مدارس باعث انحراف در ناحیه ستون فقرات خود

و در نتیجه غوز شدنشان شده؛ لذا معلم‌ها با دادن هشدار به آنها در خصوص طرز صحیح نشستن می‌توانند

در پیشگیری از اختلالات انحنای ستون فقرات بسیار موثر باشند.

نیمکت  دانش آموزی

نیمکت

صحیح نشستن دانش‌آموزان چپ دست در مدارس: این افراد باید حتی‌الامکان روی نیمکت‌هایی نشسته

که همه افراد چپ دست کنار هم قرار گرفته باشند و در واقع طوری باشد که علاوه بر جای نشستن کافی سمت دست چپشان آزاد باشد.

عوارض میز وصندلی غیراستاندارد مدارس : میز و صندلی غیراستاندارد عوارض جبران ناپذیری دارد

مانند ایجاد ضایعات در ناحیه کمر، گردن و به خصوص ستون فقرات که بسیار ذکرشده

و این اختلال در دوره دبیرستان در میان دانش‌آموزان به دلیل نبودن در سن رشد بیشتر دیده می‌شود.