استاندارد های نیمکت مدرسه در ایران

استاندارد های نیمکت مدرسه در ایران

نیمکت

نیمکت

استاندارد های نیمکت مدرسه در ایران

نیمکت

تخته سبز و سیاه

۱٫    برای ساخت انواع تخته‌های سبز و سیاه از انواع فرآورده‌های چوبی ( خرده چوب ، سه لا و فیبر) و همچنین روکشهای فلزی با رنگ مناسب استفاده می‌گردد.

۲٫       رنگ پهنه تخته باید ثابت باشد و در آب حل نشود.

۳٫    جهت جلوگیری از ریزش گچ و یا گذاشتن تخته پاک‌کن یک ناودانی از جنس چوب یا آلومینیوم بطول تخته و عرض ۷ سانتی‌متر زیر تخته قرار می‌دهند.

۴٫    ابعاد طول و عرض تخته سیاه بر حسب قد دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف و حجم کلاس می‌تواند براساس زیر تغییر کند:

۱ – طول از ۸۰ تا ۲۴۰ سانتی‌متر

۲ – عرض از ۸۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر (حداقل)

۳ – ارتفاع تخته : ۳ – ۱ – دبستان ۶۰ سانتی‌متر

                                    ۳ – ۲ – راهنمایی ۶۰ سانتی‌متر

                                    ۳ – ۳ – دبیرستان ۷۰ سانتی‌متر

 

 • میز و نیمکت مدارس :

 1. قیدهای زیر کفی میز ، جاکتابی و زیرکفی نشیمنگاه باید از پروفیل فلزی استاندارد باشد.
 2. رنگ میز معلم و نیمکت باید دارای انعکاس نور حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۶ درصد باشد. برای جلوگیری از تصاد خسته کننده بین رنگ وسیله کار و رنگ زمینه توصیه می‌شود که رنگ سطح میز خاکستری باشد.
 3. ابعاد میز و نیمکت :

ردیف

شرح

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

ملاحظات

Min

Max

Min

Max

۱

ارتفاع نشیمنگاه

۳۲

۳۷

۳۹

۴۲

۴۶

کلیه ابعاد به سانتی‌متر می‌باشد.

۲

عرض نشیمنگاه

۲۴

۲۷

۳۱

۳۳

۳۵

۳

محل تماس پشتی با بدن

۱۶

۲۰

۳۰

۳۳

۳۳

۴

ارتفاع میز

۵۷

۶۲

۶۴

۶۸

۷۴

۵

فاصله افقی نشیمنگاه از میز

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۵

۶

فاصله عمودی نشیمنگاه تا جاکتابی

۱۲

۱۳

۵/۱۳

۱۴

۱۵

۷

لبه جلویی نشیمنگاه تا لبه عقبی جاکتابی

۲۰

۲۲

۲۴

۲۶

۲۹

۸

عرض صفحه رویه میز

۳۱

۳۵

۴۰

۴۴

۵۰

۹

برآمدگی طرفین‌ لبه‌های میز و نیمکت

۵

۵

۵

۵

۵

۱۰

طول صفحه میز و نیمکت

۸۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۱

ارتفاع مؤثر جاکتابی

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۱۲

پهنای جاکتابی

۲۴

۲۴

۲۴

۲۴

۲۴

۱۳

ارتفاع لبه بالایی پشتی از نشیمنگاه

۲۵

۲۵

۲۵

۲۶

۲۸

۱۴

ارتفاع پیشانی میز

۲۵

۲۸

__

__

__

 • میز و صندلی مدرس

 1. صفحه رویه میز باید ورق مرکب چوبی با روکش طبیعی یا مصنوعی باشد و جنس روکش‌های زیر و رویه صفحات ورق مرکب چوبی باید با همدیگر متناسب باشند تا از تابیدگی صفحه جلوگیری شود.
استاندارد های نیمکت مدرسه در ایران

نیمکت

 ۱  استاندارد شماره ۹۶۷ مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

 1. پایه میز را می‌توان از چوب طبیعی (ماسیو) و یا اوراق فشرده چوبی با روکش‌های مقاوم و یا از مقطوعات فلزی استاندارد تهیه نمود.
 1. برای جلوگیری از سر و صدا و یا اصطکاک پایه‌ها با زمین باید از ته پایه‌های پلاستیکی و یا لاستیکی قابل تنظیم استفاده شود.
 2. حداقل ارتفاع میزها باید ۷۳ سانتی‌متر باشد.
 3. ابعاد صندلی مدرس

ردیف

شرح

ابعاد به سانتی‌متر

۱

ارتفاع نشیمنگاه از زمین

۴۵ – ۴۰

۲

عرض نشیمن‌گاه

۴۳ – ۳۸

۳

عمق نشیمن‌گاه

۴۵ – ۴۰

۴

ارتفاع پشتی

۲۰ – ۱۵

۵

طول رویه میز

۲۰۰ – ۸۰

۶

عرض رویه

۹۰ – ۶۰

۷

ارتفاع میز

۸۰ – ۷۳

۱٫       توصیه می‌شود از این نوع چیدمان میز و نیمکت استفاده شود :

                واحد۳                      واحد۲                         واحد۱

۲٫       شیب نشیمن باید حدود ۳ تا ۴ درجه به طرف عقب و پایین باشد.

۳٫       زاویه پشت نسبت به نشیمن باید ۹۵ درجه باشد.

۴٫       رویه میز می‌تواند حداکثر تا ۷ درجه شیب داشته باشد. بهتر است در روی آن محلی برای قراردادن لوازم تحریر تعبیه کرد.

 ۱  استاندارد شماره ۲۰۹۳ مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

۵٫    رویه میز ، نشیمن و پشتی نیمکت باید از چوب ماسیو یا نئوپان با روکش ملامین یا فورمیکا باشد. در این حالت سطح زیرین میز نیز باید با روکش پرس شود.

۶٫    برای آزمون رنگ قسمت‌های چوبی میز ، مقدار ۲۵ میلی‌لیتر آب جوش مقطری را روی سطح رنگ شده بریزید و صبرکنید تا خنک شود.

۷٫    برای آزمون مقاومت سایشی رنگ قسمتهای چوبی ، بعد از ۱۸ ساعت از رنگ شدن ، به وسیله کاغذ سمباده به شماره W/D 320 سمباده بزنید و سطح مزبور را با یک حلال معدنی خیس کرده و به وسیله سنگ شماره ۳-F همراه با پارافین یا ترکیب مشابه دیگری سطح رنگ شده را سنگ بزنید. سپس سطح مزبور را یکمرتبه بلافاصله پس از سنگ زدن و دفعه دیگر بعد از ۲۴ ساعت مورد بررسی قرار دهید.

استاندارد های نیمکت مدرسه در ایران

نیمکت

 

 • چهارپایه مدارس

 1. ابعاد انواع چهارپایه‌‌ها باید طبق جدول زیر باشد :

 

ارتفاع نشیمنگاه

ارتفاع جاپایی تا زمین

حداقل ضخامت صفحه نشیمنگاه

متوسط ابعاد نشیمنگاه

عرض

طول

دوره ابتدایی

۶۵ – ۵۵

۲۵ – ۲۰

۲

۲۶

۳۲

دوره راهنمایی

۷۵ – ۶۵

۴۰ – ۳۵

۲

۲۶

۳۲

دوره دبیرستان

۸۵ – ۷۵

۵۱ – ۲۴

۲

۲۶

۳۲

 1. صفحه رویه چهارپایه‌ها باید از چوب طبیعی یا اوراق فشرده چوبی با ضخامت مندرج در جدول فوق باشد.
 2. چهار قید زیر صفحه رویه چهارپایه باید باشد و قیدها باید حداکثر به اندازه ۵۰ سانتی‌متر از لبه‌ها فاصله داشته باشد.
 3. ابعاد چوب‌های مورد مصرف برای پایه‌ها بایستی ۵*۳ سانتی‌متر باشد.
 4. ابعاد پروفیلهای مصرفی فلزی برای پایه‌ها بایستی ۳۰*۲۰ میلی‌متر باشد.
 5. رنگ قسمتهای چوبی باید دو پل چوبی با قلیف از جنس چندلایی باشد.
 6. کلیه اتصالات فلزی باید جوش شوند.

 

 

 

 ۱  استاندارد شماره ۲۰۳۳ مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

 • صندلی دسته‌دار

۱٫       ابعاد صندلی‌های دسته‌دار به شرح زیر است:

ردیف

شرح

ابعاد (سانتی‌متر)

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

ارتفاع نشیمنگاه

عرض نشیمنگاه

عمق نشیمنگاه

حداقل ارتفاع پشتی از نشیمنگاه

محل تماس پشتی صندلی با بدن

انحنای پشتی

ارتفاع دسته صندلی از نشیمنگاه

۳۸ تا ۴۶

۳۶ تا ۵۰

۳۶ تا ۵۰

۳۵

۱۵ تا ۲۵

۵/۷ تا ۱۰ درجه

۲۴ تا ۲۸

۸

۹

طول دسته صندلی

عرض مفید دسته صندلی

۶۴ تا ۷۰

۲۵ تا ۳۰

۲٫       مقاومت کفی : اگر بار گسترده‌ای را که معادل ۲۰ کیلوگرم بر مترمربع که ۸۰ درصد نشیمنگاه صندلی را بپوشاند ، ۱۸۰۰ بار از ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری روی نشیمنگاه صندلی به طور آزاد سقوط نماییم، نباید هیچگونه تغییر فرمی در پایه‌ها ، نشیمنگاه و اتصالات پایه‌ها به نشیمنگاه بوجود بیاید.

۳٫    مقاومت پشتی : چنانچه پشتی صندلی نیمکت مدرسه در حالت افقی طوری قرار گیرد که رویه آن به طرف بالا وزیر آن خالی باشد بار گسترده‌ای معادل ۱۵ کیلوگرم بر مترمربع در سطح در وسط پشتی و به فاصله ۲۰ سانتی‌متر از نشیمنگاه از ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری و به تعداد ۱۸۰۰ مرتبه سقوط آزاد نماید نباید تغییر فرمی در پشتی مربوطه ایجاد شود.

 

 

 ۱  استاندارد شماره ۲۰۳۲ مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

 • میز تحریر

 1. صفحات رویه میز از تخته خرده چوب با روکش طبیعی ، مصنوعی و فورمیکا می‌تواند باشد.
 2. سمت سطح جلو و کناره‌های میز (دیواره‌های جانبی) باید بسته باشد.
 3. در سمت راست یا چپ میزهای تحریر می‌توان کشوهای دو یا سه طبقه تعبیه نمود.
 4. ابعاد انواع میزهای تحریر باید مطابق با ابعاد مندرج در جدول زیر باشد :

طول میز

۸۰ تا ۲۰۰

عرض میز

۶۰ تا ۹۰

ارتفاع میز

۶۵ì – ۷۵ تا ۸۰

ì ارتفاع ۶۵ سانتی‌متر برای میزهای تایپ می‌باشد.

 1. سطح رویه میز باید بار ۵۰۰ نیوتنی را در سطح ۱۰۰*۷۵ میلی‌متر به مدت ۲۴ ساعت تحمل کند.
 2. در سطح رویه میز مربعی به ابعاد ۴۰*۴۰ سانتی‌متر که یک یا دو ضلع آن مماس با لبه‌های رویه باشد قرار داده بارگسترده‌ای به وزن ۸۵ کیلوگرم بر مترمربع روی آن قرار می‌دهیم. پایه‌ها باید متعادل باقی بمانند.
 • ابعاد صندلی‌های میز تحریر

 1. ویژگیهای کف صندلی : هرز گرد باشد ، یعنی صندلی براثر فعالیت شخصی استفاده کننده به بالا و پایین حرکت نکند و در صورت نیاز به تنظیم تنها به وسیله مهره‌ای که با دست قابل تنظیم می‌باشد صورت گیرد.
 2. ویژگیهای پیچ هرزگرد : کاملاً صیقلی (ترانس) باشد. از جنس فولاد زنگ‌نزن باشد. دنده ریز باشد. حلقه هرزگرد در پیچ وجود داشته باشد. قطر آن حداقل ۲۵ میلی‌متر باشد. در حالت حداکثر ارتفاع صندلی لق نزند . طول پیچ هرزگرد حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۰ سانتی‌متر باشد و در نهایت ارتفاع پیچ هرزگرد ۷ سانتی‌متر در داخل دنده قرار داشته باشد.
 3. پایه صندلی یا یک تکه و پلیمر سخت باشد و یا آلومینیوم خشک توخالی و سبک باشد.
 4. چرخ متحرک پیچی به وسیله مهره داخل پایه صندلی بسته می‌شود و جهت تنظیم آن از دو مهره استفاده می‌نمایند. حداقل طول پیچ ۲۰ میلی‌متر و ضخامت آن ۸ تا ۱۲ میلی‌متر باشد.
 5. ابعاد صندلی براساس جدول زیر باید باشد :

 ۱  استاندارد شماره ۴۰۴ مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

 ۲  استاندارد شماره ۶۵۱ مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

توضیحات

ابعاد به سانتی‌متر

حداقل ارتفاع نشیمنگاه از زمین

۴۵

عرض نشیمنگاه

۴۰ تا ۵۰

ارتفاع دسته صندلی از نشیمنگاه

۲۰ تا ۲۵

فاصله بین دو دسته صندلی

۴۰ تا ۵۰

حداقل عرض دسته صندلی

۴

حداقل طول دسته صندلی

۲۰

عمق نشیمنگاه

۴۰ تا ۵۰

 1. صندلی چرخدار باید حداقل ۵ چرخ باشد . موقعیت چرخ در صندلی حداقل مساوی و حداکثر ۲۵/۱ برابر شعاع دایره محیطی نشیمنگاه صندلی باشد.