استاندارد سالن تئاتر

استاندارد سالن تئاتر

سالن همایش

سالن همایش

خطوط دید در سالن تئاتر:

بعنوان نمونه یک شخص نشسته در سالن تئاتر در تصویر زیر نشان داده شده است.
ارتفاع چشم حدوداً ۱۱۲ سانتی متر است. گام بین ردیف های نشستن (فاصله ردیف ها)
که با T نشان داده شده معادل ۱۱۵-۸۰ سانتی متر انتخاب می شود. فاصله سر با C نشان داده می شود.
اگر فرض کنیم که شخص تماشاگر از میان دو نفر جلویی و از روی سر هر شخصی که دو ردیف جلوتر نشسته
به صحنه نگاه کند حداقل سر به ازای هر ردیف ۵/۶ سانتی متر خواهد بود
و در صورتی که این اندازه به ۱۳ سانتی متر برسد یک تماشاگر متوسط می تواند
از روی سر تماشاگر جلوی خود صحنه را ببیند. (دید از ردیف حلویی)
استاندارد سالن تئاتر

شکل سالن تئاتر:

شکل سالن تئاتر همانند اندازه و حجم آن اهمیت زیادی دارد.
شکل چهار گوش انعطاف پذیر و ترجیحا پنکه ای برای سالنهای بزرگتر مناسب است.
فرم پلان این سالنها به خطوط دید کافی در نمایشهای سمعی و بصری مربوط می شود.
سالن سخنرانی با ظرفیت کم (تا حدود ۸۰ نفر) با کف مسطح کاملاً رضایت بخش است.
کف سالنهای برزگتر برای حصول دید کامل به صورت شیبدار یا پلکانی ساخته می شود.
تغییر تراز از دید چشم در ردیف صندلی ها باید یکسان باشد.
حداقل این تغییر ۶ سانتی متر بوده و تراز دید به طور متوسط ۵/۱۲ سانتی متر خواهد بود.

در صورت استفاده از سالن تئاتر به عنوان سینما معیارهایی که در کیفیت دید و تماشای یک صحنه موثرند عبارتند از:

– بیشینه زاویه دید افقی ۳۰ درجه- بیشینه دید قائم ۳۵ درجه

– زاویه بحرانی پروژکتور ۱۲ درجه – بیشینه فاصله دید عرض پرده نمایش ×
استاندارد سالن تئاتر۶

خصوصیات صندلیهای سالن تئاتر :

فاصله پشت به پشت در میان صندلیها برای صندلیهای با کف تا شونده
۷۵ سانتی متر می باشد (عرض صندلیها به طور متصل به هم بدون ۴۶ سانتی متر
و عرض صندلیها بازودار ۵۰ سانتی متر است). اندازه فاصله ردیف صندلیها به دو عامل بستگی دارد
یکی اندازه صندلی و دیگری حداقل فاصله جهت عبور تماشاچیان. رابطه تعدادی صندلی ها و فاصله۸ ردیف صندلی ها

تعداد صندلیها در ردیف با دو راهرو در طرفین تعداد صندلیها با یک راهرو در یک طرف فاصله ردیف صندلیها (سانتی‌متر)
۱۶ ۸ ۴۰
۱۷و ۱۸ ۹ ۵۰
۱۹ و ۲۰ ۱۰ ۶۰

تذکر: فاصله بین ردیف صندلیها در طول ردیف باید ثابت باقی بماند.

حداقل اندازه لازم برای حرکت در بین ردیف های صندلی ۴۰ سانتی متر تشخیص داده شده است.
این اندازه است که شخص برای عبور از پهلو و پشت به تماشاگران نشسته بر صندلی نیاز دارد.
از طرف دیگر برای حرکت افراد به طور معمول حداقل اندازه مورد نیاز ۴۰ سانی متر می باشد.
در این حالت افراد به طور عادی در حداقل فضا حرکت می کنند.
با توجه به این مطلب در مواقعی که صندلیها خالی هستند و کف نشیمن آنها به طور عمودی قرار می گیرد
باید ۲۰ سانتی متر به فاصله بین دو ردیف صندلی افزوده شود

فضای حرکتی:

تا فضای حرکتی مورد نیاز مواقع اضطراری ۶۰ سانتی متر شود و چنانچه کف نشیمن صندلی ها ثابت باشند،
باید فاصله بین ردیف صندلیها ۶۰ سانتی متر اختیار شود تا حداقل فضای حرکتی وجود داشته باشد.
محدودیت تعداد صندلیها در ردیف از نقطه نظر ایمنی، راحتی و سهولت حرکت در سطح سالن اهمیت دارد.
به طور کلی حداکثر تعداد صندلیها در ردیف هاییکه از دو طرف به راهرو متصل می شوند به ۲۰ صندلی
و در صورتیکه از یک طرف به راهرو متصل باشند به ۱۰ صندلی محدود می شوند.
برای معلولین به ازای هر ۱۰۰ صندلی یک فضای خالی جهت استقرار صندلی چرخدار وجود داشته باشد.
همچنین محل استقرار صندلیها باید به گونه ای انتخاب شود که با قرار دادن صندلی چرخدار
در آن محل راهرو بین صندلیها مسدود نشود. علاوه بر آن هیچگونه پله ای در راه دسترسی
به محل استقرار صندلیهای چرخدار نباید وجود داشته باشد حداقل سطح صندلی
چرخدار سانتی متر می باشد. سطح این محل باید کاملاً افقی باشد.

 استاندارد سالن تئاتر