سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر سازمان بهزیستی شهرستان ملایر

طراحی و اجرا شرکت تیوان
تعداد صندلی آمفی تئاتر:  ۷۰ عدد
نوع پارچه :مکس,رنگ کرم

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

صندلی آمفی تئاتر سازمان بهزیستی تجهیز و مبلمان شده توسط شرکت تیوان که در زمان سریع  با کیفیت بسیار بالا پیاده سازی شده است. پروژه های اجرا شده توسط  تیوان را می توانید در قسمت پروژه های انجام شده مشاهده نمایید.