استاندارد های سالن همایش

استاندارد های سالن همایش

طراحی و اجرای سالن آمفی تئاتر پیام نور استان البرز

سالن آمفی تئاتر پیام نور

طراحی و اجرای سالن آمفی تئاتر پیام نور استان البرز

سالن آمفی تئاتر پیام نور

سالن همایش

سالن همایش

اطلاعاتی درباره ی فضای نمایش(the show)


نمایش(the show) در هرجایی که بین نمایش دهنده و تماشاچی بتوان ارتباط برقرار  کرد
انجام میشود.میتواند  این مکان میدانی در شهر باشد یا خیابان یا سکویی در بازار و یا قهوه خانه.

اما تئاتر( theater)بدون معماری معنا ندارد، تئاتر( theater)چه به شکل نمایش(the show) و اجرا باشد

و چه به صورت جشن و مراسم،  نباید چنان با طبیعت خود یکی شود که قابل تشخیص نباشد.
زیرا در این صورت نمایشی در کار نخواهد بود. چون بنیان تئاتر بر آگاهی دوسویه بازیگران و تماشاگران از وجود یکدیگر است؛

باید از جهان اطرافش متمایز باشد همان گونه که نمایش(the show) و واقعیت با هم تباین دارند. آشکارترین نشانه تئاتر theater)

همانا صحنه است که معماری آن در طول تاریخ دستخوش دگرگونی های فراوان گشته،

استاندارد های سالن همایش

سالن همایش

اما همیشه مکانی کاملا مشخص و متمایز از محیط پیرامون بوده است.

فضای نمایش

فضاهای اجرای نمایش (the show) در شهر غالبا جزو نقاط عطف شهری به شمار می روند.

اما در شهر، علاوه بر مکان های عمومی، تعداد زیادی فضاهای خالی حاشیه ای یافت می شوند

که فراموش شده و مطرود و متروک اند، مکان هایی که می توانند محل اجرای رویدادی نمایشی (the show) باشند.

برخی از این فضاها که در شهرهای ما، خصوصا شهرهای قدیمی، به وفور دیده می شوند

زمانی خود جزو فضاهای پررونق شهری به شمار می رفتند. فراموش نباید کرد که یک فضای نمایشی به تجمعی عادی،

اجازه تبدیل شدن به اجتماعی با هویت را می دهد و می تواند سکویی باشد برای نیاز مردم به گفتن،

شنیدن و داشتن اوقاتی خوش. هیچ لزومی به برپایی ساختمان نیست، شهرها خود می توانند

به تئاتری برای اجرای نمایش(the show) تبدیل شود.

سالن همایش

سالن همایش

 

بررسی فضاهای مورد نیاز برای سالن تئاتر( theater):

ورودی :

باید طوری باشد که از تجمع افراد در پشت در جلوگیری شود و افراد بتوانند به راحتی بلیط تهیه نمایند و وارد سالن شوند.
از لحاظ ابعادی در هر متر مربع حداکثر ۶ نفر میتواند قرار بگیرد.
حال اگر افراد به صورت خطی قرار بگیرند (صف) هر ۴ نفر ۸۷/۱ متر بصورت طولی فضا نیاز داریم
پس نتیجه میگیریم اگر افراد بخواهند وارد سالن شوند بهتر است آنها را بصورت خطی سازماندهی کنیم.

سالن انتظار (سرسرا):

بعد از ورودی ما فضای سالن انتظار (سرسرا)را داریم.اگر سالن تیاتر ما ۲۰۰ نفر گنجایش دارد
حال به ازای ۶ نفر ۱ متر مربع و به ازای ۲۰۰ نفر ۳۴ متر مربع فضا احتیاج داریم البته این در صورتی هست
که افراد متراکم قرار گرفته باشند به همین منظور ما ابعاد فوق را در ۳ ضرب کرده و به ۱۰۲ متر مربع تبدیل میکنیم
تا افراد به اندازه ی ۲ نفر فضا ی آزاد داشته باشند.

سالن همایش

سالن همایش

( coffee break)کافی شاپ:

عنصر بعدی که در فضای سرسرا قرار می گیرد(coffee break)کافی شاپ است.
برای این فضا برای هر میز ۴ نفره ۷۶/۵ متر مربع فضا احتیاج داریم حال اگر در هر سانس اجرا ۵۰ نفر بخواهند
از کافی شاپ استفاده کنند ما احتیاج به ۱۲ میز ۴ نفره داریم یعنی ۲۴/۹۳ متر مربع فضا میخواهیم.
در کنار آن ۱۵ متر مربع فضای آشپزخانه و محل فروش می خواهیم.

( rest room)سرویس های بهداشتی

 

فضای دیگر در سرسرا سرویس های بهداشتی است و از آنجا که جز فضاهای درجه ۳ می باشد
نباید در دید کامل باشد البته باید جایی باشد که به راحتی در دسترس باشد زیرا جز فضاهای خدماتی است
۱۱/۲۹ متر مربع برای ۸ توالت و دستشویی احتیاج است.

 

(hall of execution)سالن اجرا:

صندلی سینمایی

صندلی سینمایی


در کل حداکثر ظرفیت قسمت تماشاگران به شکل انتخاب شده و محدودیت های صمعی و بصری بستگی دارد
که شاخص آنها نوع تولید برنامه است. عوامل دیگر شامل سطوح_ خط دید_ آکوستیک تراکم رفت و آمد
و نیز اندازه و شکل سکو / صحنه است.
طول ردیف : حداکثر ۱۶صندلی به ازای هر راهرو . اگر برای هر۳-۴ راهرو یک در خروجی جانبی به عرض ۱m در نظر گرفته شود
به ازای هر راهرو ۲۵ صندلی مجاز است.
برای هر تماشاچی نشسته بایدمساحتی برابر با حداقل ۰٫۵ متر مربع در نظر گرفت.
این عدد بر گرفته از عرض صندلی ضرب در اصله ی ردیف (حداقل ۰٫۴۵ مترمربع برای هر صندلی)
به علاوه ی یک حداقل اضافه ی ۰٫۹ متر ضرب در ۰٫۵ متر یعنی حدودا ۰٫۰۵ متر مربع برای هر صندلی است.
حجم فضا: این حجم بر اساس شرایط آکوستیکی به ترتیب زیر است :
تیاترها حدودا ۵-۴ متر مکعب برای هر تماشاچی و اپرا حدود ۸-۶ متر مکعب.
به دلیل تهویه ی هوا حجم نباید کمتر از این باشد.

سالن همایش

سالن همایش

نسبت های قسمت تماشاگران:

۱- دید مطلوب بدون حرکت اما با حرکت جزیی چشم به مقدار حدود ۳۰ درجه
۲- دید مطلوب با حرکت جزیی سر و حرکت جزیی چشم به مقدار حدود ۶۰ درجه
۳- حداکثر زاویه ی ادراکبدون حرکت سر حدودا ۱۱۰ درجه
۴- به حرکت کامل سر و شانه ها میدان درک ۳۶۰ درجه نیز امکان پزیر است .
۵- برای تیاتر -۲۴ متر ( حداکثر فاصله ی که هنوز هم می توان صورت ها را باز شناخت)
۶- برای اپرا -۳۲ متر ( حرکت های دارای اهمیت هنوز هم قابل بهز شناختن است)

فضاهای خدماتی پشت سن:

 

سالن همایش

سالن همایش

۱- اتاق تعویض لباس : یکی از فضاهای کاربردی و اصلی سالن می باشد در طراحی این فضا باید دقت شود
که این فضا به عنوان یک فضای خصوصی به حساب می آید و باید تمامی حریم های آن بخصوص برای خانم ها حفظ شود
مقدار فضای لازم برای هر نفر ۵ متر مربع وبرای ۶ نفر با ۸ کمد ۴۵ متر مربع می باشد. نکته ی دیگر وجود انبار لباس است ۵٫۷ متر مربع می باشد.
۲-اتاق گریم: این فضا باید با سن در رابطه ی مستقیم عاری از صدا و دارای نور کافی باشد .
محیط ی که یک گریمور نیاز دارد تا بتواند به راحتی اطراف بازیگر حرکت کند و تمام کار خود را زیر نظر داشته باشد ۲۸/۲ متر مربع میباشد
که با این حساب ما برای کار ۳ گریمور به طور هم زمان کنار هم ۷۲/۶ متر مربع فضا می خواهیم .
همچنین وجود سرویس دستشویی در این فضا ضروری می باشد.
۲- اتاق نور و صدا : این فضا که بین نور پرداز و صدا بردار مشترک است
باید دید مستقیم با قسمت اجرا داشته باشد که معمولا در جا نمایی این فضا آن را در قسمت پشت سالن
در ارتفاع قرار می دهند همانند اتاق آپارات در سینما . حداقل فضا برای نور پرداز با دستگاه پرژکتور
و ۴ نور انداز ۶ متر مربع و برای صدا بردار با دستگاه تنظیم و ضبط صدا ۵ متر مربع می باشد
همچنین پلکان های ارتباطی هم باید در نظر گرفت اما یک انبار به اندازه ی ۱۲ متر مربع الزامیست.
۳- اتاق کارگردان : که در کنار سن قرا می گیرد تا کارگردان در هنگام اجرا بطور مستقیم
به نحوی که دیده نشود با سن در ارتباط باشد. ابعاد آن ۹ متر مربع می باشد .

فضاهای خدماتی پشت سن:

سالن همایش

سالن همایش

۴- اتاق گروه موسیقی: یکی از بخش های مهم یک کار تیاتر اجرای ملودیهای منظم
در سکانسهای مختلف است. به همین منظور بهتر است کار گروه موسیقی همراه
با تیاتر پیش رود برای همین ما فضایی را برای گروه موسیقی در نظر می گیریم.
فضای گروه موسیقی باید بصورتی چیدمان شود که سرپرست تمام گروه را زیر نظر داشته باشد
و همچنین در قسمت کم صدا قرار گیرد و حتما یک فضا برای نگهداری ساز به ابعاد ۴ متر مربع داشته باشد.
ابعاد مناسب برای گرهه موسیقی ۱۶ متر مربع است.
۵- اتاق استراحت گروه: فضای که کروه قبل از اجرا آنجا تمرکز و بعد از اجرا آنجا استراحت می کند.
فضای کافی برای ۸ کاناپه و میز ۶ متر مربع است پس برای یک گروه ۱۶ نفره ما ۴۰ متر مربع فضا می خواهیم.
۶- اتاق مطالعه : قسمتی که گروه در آن استقرار می یابد و ضمن خواندن سناریو(pm)
باهم شروع به تمرین کار هم می کنند. مقدار فضای کافی برای مطالعه ی ۲۰ نفر ۸۷/۴۱ متر مربع است.
۷- اتاق مصاحبه: فضای لازم ۱۶٫۲ است که شامل یک میز و ۱۰ صندلی است.

(fire wall)دیواره آتش:

همان چیزی که تمامی سالن های استاندارد تئاتر در دنیا و از جمله تالار وحدت دارند.
این دیواره ی آهنین از واجبات قطعی است تا در مواقع اضطرار و خطر و هنگام تعطیلی
مثل پرده پائین بیاید و حائل وحد فاصلی باشد مابین سن اجرا و محوطه تماشاگران.
اگر چنانچه حریقی رخ دهد این دیواره باعث مسدود شدن راه نفوذ و گسترش آتش
سرکش می شود و تماشاگران فرصت خروج خواهند یافت.

قسمت اداری سالن:

۱- اتاق رییس: این اتاق از لحاظ استراتژیک باید در بهترین نقطه قرار گیرد.
معمولا این فضا با اتاق جلسات ترکیب می شود که ابعاد مورد نظر برای
ما ۳۵ متر مربع است که میز جلسات هم یکی از الگو های این اتاق است.
۲- بخش حسابداری: ۱۶ متر مربع برای خود اتاق و یک فضای ۵ متر مربع
برای بایگانی و یک فضای ۱۶ مترمربع برای مرکز کامپیوتر نیاز است.
۳- اتاق آرشیو: ۲/۱۶ متر مربع برای اتاق بایگانی آرشیو که ۱۵ فایل را در خودش جا می دهد.

و ۹ متر مربع اتاق برای مسول اتاق آرشیو و۲۰ متر مربع هم برای مرکز اسناد سالن نیاز است./ صندلی آمفی تئاتر

بخش خدماتی:

صندلی سینمایی

صندلی سینمایی

۱- موتورخانه:این قسمت باید در جایی باشد که بتواند به همه ی سالن سرویس دهد. ابعاد مورد نظر برای سالن ما۵۰ متر مربع است.
۲- انبار مرکزی: به دلیل این که معمولا هر بخش یک انبار دارد ما فضای بزرگی را برای انبار مرکزی نمی خواهیم مقدار ابعاد لازم ۲۵ متر مربع است.
۳- پارکینگ:فضای لازم برای پارکینگ ۷۵۰ متر مربع برای ۴۲ خودرو سبک در ضمن اگر در زیر ساختمان قرار گرفت فضای رمپ و تهویه مناسب هم در جدول محاسبه قرار می گیرد

بررسی سقف ها در سالن های آمفی تئاتر(amohitheater

 

سالن های آمفی تئاتر از آغاز ابتدایی ترین تمدن ها تا به حال، محل برگزاری مجالس، مراسم های نمایشی
و رویدادهای مهم بوده اند. معمولا ساختمان این مکان اغلب به دلیل اهمیت هنرهای نمایشی و تاثیر آن در زندگی
انسان ها دارای یک طراحی هنری و نمای متمایز نسبت به دیگر ساختمان های شهر بوده است. در بعضی
از کشورها نیز ساختمان آمفی تئاتر آن به صورت نمادین ساخته می شود از جمله ساختمان خانه اپرای سیدنی
استرالیا و ساختمان اپرای سلطنتی لندن.

جدا از نمای بیرونی و معماری خاص به کار رفته در ساختمان آمفی تئاترها و خانه های اپرا،
یکی از ویژگی های مهم و چشمگیر این بناها، تزئینات و نمای داخلی خاص آن است.

اغلب در کف سالن های آمفی تئاتر صندلی های چیده شده، در سمت چپ و راست،

درهای ورودی و خروجی، و در نمای بالایی آن سقف کاذب یا سقف های گچی کنده کاری شده دیده می شود.
اما در خانه های اپرا به جای درهای ورودی و خروجی در سمت چپ و راست سالن، جایگاه های تماشاگران VIP ساخته می شود
و تقریبا تا ارتفاع سقف ادامه پیدا می کند.