تجهیز سالن آمفی تئاتر

تجهیز سالن آمفی تئاتر (Equipping amphitheater)

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

:(Equipping amphitheater)تجهیز سالن آمفی تئاتر

یکی از ملزومات سازمان ها و مراکز آموزشی که به برگزاری کنفرانس (conference)نیاز دارند.

تجهیز سالن کنفرانس( conference)می باشد. این نیاز به وسیله ی تجهیزات جدید سمعی بصری و کمک آموزشی برطرف می شود.

مدیران و کارشناسان با استفاده از این تجهیزات می توانند به راحتی سالن های

کنفرانس (conference)را با بهترین و به صرفه ترین تجهیزات سالن آمفی تئاتر(Equipping amphitheater) تجهیز کنند.

از نمونه های این تجهیزات که در تجهیز سالن آمفی تئاتر(Equipping amphitheater) مورد استفاده قرار می گیرند ،

می توانیم به سیستم های صوتی و تصویری ، دستگاه های مترجم همزمان و دیتا ویدئو پروژکتور ها اشاره نماییم.

سالن آمفی تئاتر(Equipping amphitheater)

تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر(Equipping amphitheater)

اگر بخواهیم به طور خلاصه هر کدام از این ابزار را برای تجهیز سیستم کنفرانس بررسی کنیم ، بهتر است یک گروه بندی تعریف کنیم

تا با معرفی این گروه ها بتوانیم یک شناخت نسبی به تمام وسایلی که در تجهیز سالن آمفی تئاتر (Equipping amphitheater)مورد استفاده قرار می گیرد بدست آوریم./ صندلی آمفتی تئاتر

این دسته بندی ها شامل موارد زیر هستند.

سالن همایش تیراژه(tirazheh conference hall)

سالن همایش تیراژه

سالن همایش تیراژه

سیستم های صوتی در تجهیز سالن آمفی تئاتر

تمامی تجهیزاتی که در این مجموعه قرار دارند جهت تجهیز صوت سالن آمفی تئاتر(Equipping amphitheater) می باشند. همچنین از این تجهیزات در سیستم های ذخیره ی

صدا و تصویر نیز استفاده می شود. از زیر مجموعه های این مجموعه می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

بلند گو های سخنرانی یا موزیک
میکروفن های کنفرانس با سیم یا بی سیم
آمپلی فایر ها

ویدئو پروژکتور ها و دیتا ویدئو پروژکتور ها در تجهیز سالن آمفی تئاتر(Equipping amphitheater)

تجهیزات این مجموعه نیز جهت نمایش تصاویر وسایل پخش کننده تصویر یا اسلاید های کامپیوتر به حضار می باشد.

پرده های نمایش

به طور کلی پرده های نمایش جهت نمایش دادن تصاویر ویدئو پروژکتور ها مورد استفاده قرار می گیرند.

این مجموعه دارای انواع مختلفی می باشد که با توجه به نیاز دارای کیفیت و اندازه های مختلف می باشد.

سالن آمفی تئاتر(Equipping amphitheater)

تخته های هوشمند

این وسایل جایگزین جدید تخته های وایت برد قدیمی می باشد. محتوای نوشته شده بر روی این تخته ها قابل پرینت گرفتن می باشد.

سیستم های مترجم هم زمان

همان طور که از نام این دستگاه مشخص است ، این سیستم قادر است سخنان ، سخنران را به طور هم زمان برای حضار ترجمه کند.

اسپلیتو

اسپلیتور ها یا همان ویدئو سوئیچ ها جهت بهبود ارتباط سیستم صوتی و سیستم تصویر در تجهیز سالن کنفرانس مورد استفاده قرار می گیرند.

دوربین های مدار بسته

از دیگر تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن کنفرانس(conference) می توانیم به دوربین های مدار بسته ها سایر تجهیزات مرتبط با ان اشاره کنیم.

این دوربین ها شامل انواع مختلفی هستند

که از نمونه های آن می توانیم به دوربین مدار بسته ی آنالوگ ، دید در شب ، بی سیم و … اشاره کنیم.