ویژگی های صندلی های همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی های همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی های همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

 

 

ویژگی های صندلی همایش برای استفاده در سالن تئاتر و سالن همایش بسیار حائز اهمیت است.

زیرا به دلیل استفاده بیش از یکی دو ساعت در همایش ها و جلسات:

باید از صندلی همایش، صندلی سینما ،صندلی امفی تئاتر و صندلی جلسات مناسب برای سالنها استفاده گردد.

و در این راستا صندلی مناسب باعث راحتی و ارامش کسانی میشود که از این سالنها استفاده میکنند.

قبل از هر انتخابی باید کاربرد سالن خود را بدانیم. و به این جمع بندی برسیم که سالن ما سالن همایش است یا سالن تئاتر؟

سالن سینما است یا سالن جلسات؟! با توجه به تنوع مدل مبلمان سینمایی وجود دارد بهتر است هنگام خرید دقت کنیم.

برخی از صندلی های همایش و صندلی امفی تئاتر و صندلی صندلی سینمایی با پشتی بلند و برخی دیگر با پشتی کوتاه هستند.

صندلی همایش و صندل آمفی تئاتر با پشتی کوتاه مناسب  همه سالنها و به خصوص سالنهایی که به صورت صاف هستند میباشند.

صندلی با پشتی بلند مناسب سالنهایی است که دارای کف سازی مناسب،که میتواند به صورت پلکانی و یا به صورت شیبدار هستند باشد

زیرا پشتی بلند آن اگر بر روی سطح صاف نصب شود باعث ایجاد نقطه کور میشود.

به همین دلیل پیشنهاد میشود در سالنهایی با کف صاف از صندلی با پشتی کوتاه تر استفاده کردو یا پشتی آن دارای قوس باشد.

البته اگر سالن شما دارای کف صاف است .و انتخاب شما هم صندلی امفی تئاتر و یا صندلی همایش با پشتی بلند است .

میتوانید از چینش صندلی به صورت دندون موشی(چینش آجری) چیده شود تا کوری دید به حداقل ممکن برسد.

برای صندلی همایش و مبلمان سینمایی بهتر است صندلی را انتخاب کنی که دارای کفی تاشو باشد.

زیرا مبلمان تاشو باعث میشود که نظافت سالن و همچنین تردد در آن راحت تر صورت بپذیرد.

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

 

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

قبل از هر چیز باید کاربری سالن مشخص باشد که سالن مورد نظر جهت چه کاری میخواهد مورد استفاده قرار بگیرد و سالن مورد استفاده چه اشخاصی قرار میگیرد.اگر صندلی همایش برای سالنی است که برای استفاده عموم قرار میگیرد بهتر است از مدل هایی استفاده گردد که چوب و MDF کمتری در تولید آن استفاده شده باشد،زیرا چوب و MDF  دارای ضریب اشکال بیشتر هستند و با اشیائ نوک تیز میتواند موجب خراشیده شدن قسمتهای چوبی گردد و به همین سبب پیشنهاد میشود برای اینچنین سالنهایی از صندلی همایش و صندلی امفی تئاتر و صندلی سینمایی با کف و پشت ABS و دسته انتگرال استفاده شود، زیرا این متریال در مقابل اشیائ نوک تیز مقاوم بوده و آسیب جدی نخواهد دید.

 

پشتی صندلی امفی تئاتر :

 

در زمان انتخاب صندلی همایش و صندلی امفی تئاتر بهتر است با ارتفاع پشتی صندلی توجه کنیم علی الخصوص زمانی که کف سالن به صورت صاف (Felat) باشد.زیرا در سالنهایی که کف آن صاف است احتمال نقطه کور در سالن زیاد است و بلند بودن پشتی صندلی این مشکل بیشتر میشود.برای صندلی همایش و صندلی سینماییو صندلی امفی تئاتر پشت بلند بهتر است کف به صورت پلکانی با ارتفاع هر پله بین ۱۵-۱۰ سانتی متر باشد که مشکل دید کور به وجود نیاید و کسانی که از صندلی همایش و صندلی سینما استفاده میکنند به راحتی و آرامش برنامه ها و فیلم های در حال اجرا را دنبال کنند. علاوه بر ارتفاع پشتی صندلی همایش،باید به فوم آن نیز توجه کرد،بهتر است فوم پشتی مبلمان سینمایی بهتر است کمی نرم(فوم سرد به صورت نرم تزریق شود) باشد تا در زمان تکیه دادن بر آن احساس راحتی بیشتری به شخص استفاده کننده از صندلی سینما را بدهد

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر

 

کفی صندلی آمفی تئاتر و صندلی همایش معمولا به صورت تاشو تعادلی-یاتاقانی میباشد.مزیت مکانیزم برگشتی تاشو تعادلی دوام بسیار بالای آن میباشد،که این امر سبب نظم در سالن میشود(اگر مکانیزم از به مشکل بخورد کفی صندلی ها به صورت نامنظم قرار میگیرند) استفاده از فنر در مکانیزم مبلمان سینمایی باعث میشود بعد از مدتی فنر خاصیت خود را از دست داده و از حالت ارتجاعی خارج شود که مسلما باعث نازیبایی سالن همایش و یا سالن آمفی تئاتر  تئاتر خواهد شد.فوم کفی (فوم سرد تزریقی)صندلی امفی تئاتر بهتر است نسبت به فوم پشتی صندلی سفت تر باشد

 

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

صندلی همایش و آمفی تئاتر