ضوابط و اصول طراحی سالنهای آمفی تئاتر:

ضوابط و اصول طراحی سالنهای آمفی تئاتر:

سرانه صندلی سینما در ایران

سرانه صندلی سینما در ایران

سالن های آمفی تئاتر بر سه بخش اصلی تقسیم می شود:

*پذیرش و ورودی
*فضای انتظار
*فضای خدمات

نکات مهم در طراحی سالنهای آمفی تئاتر:

*سن یا صحنه و پشت صحنه:

اندازه و ابعاد سن بستگی به مساحت کل سالن آمفی تئاتر که در آن صندلی آمفی تئاتر هست دارد. معمولا و به صورت اصولی و مهندسی اندازه آن ۱۰/۱ مساحت کل می باشد. که البته در داخل آن اتاق فرمان وپشت صحنه نیز تعبیه می شود.

**زاویه دید افقی و عمودی:

زاویه دید افقی افراد نشسته بر روی صندلی های سالن آمفی تئاتر در داخل سالن حدودا ۱۱۲ درجه می باشد . که طبق اصول طراحی مهندسی سالن و صندلی این زاویه دید ردیف اول است وزاویه دید ردیف آخر حدود ۸۰ درجه می باشد وبا توجه به این تفاسیر زاویه دید کلی سالن حدودا ۹۴ درجه می شود

زاویه دید افقی کلی= (زاویه دید اولین ردیف +زاویه دید آخرین ردیف) /۲
البته این فرمول تقریبی است چون زاویه دید به عواملی چون مسطح و پله ای و شیبدار بودن سالن نیز بستگی دارد.

***شکل سالن آمفی تئاتر:

برای سالنهای ۱۰۰ نفره وکمتر شکل چهار گوش بخاطر انعطاف پذیری آن مناسب می باشد.ولی برای سالنهای بیشتر از ۱۰۰ نفر شکل پله ای و یا شیبدار با رعایت اصول جذب و انعکاس صدا بدلیل زاویه دید بهتر مناسب می باشد

مکان مستقر شدن تماشاگران

یکی از مهم ترین مسئله های در سالن همایش،سالن تئاتر و سینما می باشد چون هدف اصلی از وجود همچین مکان هایی و راحتی تماشاگران می باشد.

فلسفه وجود سیستم صوت و تصویر،نورپردازی،دکوراسیون داخلی،چینش صندلی امفی تئاتر و چینش صندلی همایش ،تهویه مناسب و همه و همه درجهت فراهم اوردن شرایط مناسب و مطلوب تماشاچی می بایست.قبول کند اگر تمامی امکانات مناسب در نظر گرفته شده باشد اما تماشاگران از محل مناسب و مبلمان مناسب بهرمند نباشند و حتی اگر در سالن زاویه مناسبی برای دید عقب نداشته باشند ویا اینکه راهرو های سالن مناسب نباشند مسلما تماشاچی احساس رضایتمندی نخواهد داشت ورضایت او جلب نمی شود.

اختلاف ارتفاع ردیف های صندلی آمفی تئاتر:

یکی از مسائل مهم در ارتباط با دید نسبت به سن اختلاف ارتفاع صندلی همایش و صندلی ویا چینش صندلی سینمایی نسبت به هم هستند زمان کف سازی سالن نیاز است که به لین مسئله توجه شود برای دید عقب نیاز است که ارتفاع و ردیف های بین ۱۰cmتا ۱۲cm باشد.