تجهیز پروژه مدرسه آتیه واقع در ستارخان

تجهیز پروژه مدرسه آتیه واقع در ستارخان

تجهیز پروژه مدرسه آتیه واقع در ستارخان

تجهیز پروژه آقای نایب نظر

تجهیز کامل مدرسه آتیه واقع در ستارخان توسط مبلمان اداری و آموزشی تیوان

تعداد طبقات تجهیز پروژه مدرسه آتیه واقع در ستارخان :۵ طبقه

متراژ تجهیز پروژه مدرسه آتیه واقع در ستارخان :۱۲۰۰ متر مربع

تعداد نیمکت مدرسه تجهیز پروژه مدرسه آتیه واقع در ستارخان: ۱۵۰ عدد

متراژ اتاق مدیریت تجهیز پروژه مدرسه آتیه واقع در ستارخان :۱۰۰ متر مربع

تهداد دانش آموز :۳۰۰ نفر

دارای آزمایشگاه مجهز
مدرسه ی زبان
مدرسه کاملا هوشمند
مدرسه هوشمند مدرسه یی است که علاوه بر استفاده از امکانات فیزیکی مدرسه و برنامه هایی مانند سایر مدارس تلاش دارد تا با تجهیز به امکانات رایانه یی و فناوری های مربوطه کنترل و مدیریت خود را بر این اساس مبتنی کند و محتوای اکثر دورس را الکترونیکی کرده و ارزشیابی و نظارت سیستم را هوشمند گرداند.

 در اینگونه مدارس سیستم بر روی کامپیوتر مرکزی مدرسه نصب می شود و با اتصال به تعداد زیادی از خطوط تلفن در طول شبانه روز آماده ارایه خدمات است . این سیستم امکانی را فراهم می آورد تا دانش آموزان ، اولیا و معلمین و کادر مدرسه در تعامل همیشگی و پویا برنامه خود را به پیش برند.

امکان اطلاع رسانی صوتی و تصویری ، ارتباط با مربیان ، ارایه انتقادات و پیشنهادات ، پرسش و پاسخ و سایر موارد ضروری از جمله کارکردهای مدارس هوشمند است . در این مدارس دانش آموزان با داشتن یک کامپیوتر در منزل همیشه با سیستم مدرسه خود در ارتباط خواهند بود لذا می توان گفت مدارس هوشمند هیچ وقت تعطیل نخواهد بود . البته لازم است این نکته یادآوری شود کهبا مدارس هوشمند بستر لازم برای مدارس مجازی نیز فراهم شود.