صندلی استادیومی

صندلی استادیومی

رعایت استانداردهای لازم در این استادیوم ها،ازجنبه های مختلفی نیز ایمنی ،بالا بردن کیفیت
مسابقات،جلب تماشگر بیشتر به ورزشگاه،دریافت مجوز میزبانی مسابقات در سطوح بین المللی
و غیره،حائز اهمیت است .در این تحقیق وضعیت استادیوم های فوتبال کشور با معیارهای اروپایی
مقایسه شده است . این معیارها در ۷ محیطه جداگانه نظیر امکانات و تسهیلات مناسب برای
تماشاگران عادی،تماشاگران ویژه ،خبر نگاران و رسانه های گروهی ،بازیکنان،مربیان ،داوران و غیره
دسته بندی شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار استنباطی
(آزمون غیر پارامتریک یومان وایت نی)و آمار توصیفی (میانگین و نمودار درصد فراوانی)استفاده شد .
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد

شرکت تیوان، تولید کننده تجهیزات اماکن ورزشی از جمله در زمینه فوتبال تولید کننده صندلی استادیومی ،

در زمینه تجهیزات سالنی نیمکت تماشاچی و صندلی تماشاچیان، در زمینه بسکتبال حلقه بسکتبال و…
عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی ایران

نمایش دادن همه 2 نتیجه